กรอบทอง 80% สิงค์เดี่ยวลายไทย เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง ปี 16 850 金壳 狮子头泰式花汶 莲龙婆当 瓦杜拥寺

ราคา 价格 2900 Thb rm 355 人民币 590 元 SGD 132 (ขายส่ง 5 ชิ้นขึ้นไป 2700 บาท)

กรอบทอง 80% สิงค์เดี่ยวลายไทย เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง ปี 16 850 金壳 狮子头泰式花汶 莲龙婆当 瓦杜拥寺
กรอบทอง 80% สิงค์เดี่ยวลายไทย เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง ปี 16 850 金壳 狮子头泰式花汶 莲龙婆当 瓦杜拥寺
กรอบทอง 80% สิงค์เดี่ยวลายไทย เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง ปี 16 850 金壳 狮子头泰式花汶 莲龙婆当 瓦杜拥寺
กรอบทอง 80% สิงค์เดี่ยวลายไทย เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง ปี 16 850 金壳 狮子头泰式花汶 莲龙婆当 瓦杜拥寺