กรอบพิ้งโกล เม็ดแตง สิ้งเดี่ยวลายไทย 瓜子型 玫瑰金金壳 泰式花纹狮子头

2200 Thb rm 230 (ขายส่ง 5 ชิ้นขึ้นไป 1900 บาท)

กรอบพิ้งโกล เม็ดแตง สิ้งเดี่ยวลายไทย 瓜子型 玫瑰金金壳 泰式花纹狮子头
กรอบพิ้งโกล เม็ดแตง สิ้งเดี่ยวลายไทย 瓜子型 玫瑰金金壳 泰式花纹狮子头
กรอบพิ้งโกล เม็ดแตง สิ้งเดี่ยวลายไทย 瓜子型 玫瑰金金壳 泰式花纹狮子头
กรอบพิ้งโกล เม็ดแตง สิ้งเดี่ยวลายไทย 瓜子型 玫瑰金金壳 泰式花纹狮子头